Custom Select List

 

Dropdrown (select) tasarlanırken bazı durumlarda veri tabanından cekme işlemi yerine listenin özel olarak ayarlanması gerekebiliyor. bu gibi durumlarda aşağıdaki gibi bir kod işimizi görecektir.

List<SelectListItem> sinifList = new List<SelectListItem>();
for (int i = 1; i <= 6; i++)
{
sinifList.Add( new SelectListItem(){Value = i.ToString(),Text= i.ToString()+". Sınıf",Selected = (i==id)?true:false});
}

ViewBag.sinifSelect = sinifList;

 

NOT: Viewbag kullanılmasındaki amaç, html sayfasında html helper ile viewbag nesneleri uyumlu çalışmasıdır.

Müellifi: Hüsrev YILDIZ
Yayın Tarihi : 3.7.2019

Hüsrev YILDIZ