Flutter Tab Kullanımı

ilk olarak aşağıdaki gib bir tab listesinin oldugunu varsayıyoruz.

List<String> categories = ["a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h"];

aşağıdaki gibi kod bloğunu kullanırsak tab sekmelerimiz otomatik olarak listedeki ler adedince uretilecektir.

class TabsDemo extends StatefulWidget {
 @override
 _TabsDemoState createState() => _TabsDemoState();
}

class _TabsDemoState extends State<TabsDemo> {
 TabController _controller;

 @override
 void initState() {
  super.initState();
 }

  @override
  Widget build(BuildContext ctxt) {
   return new MaterialApp(
    home: DefaultTabController(
      length: categories.length,
      child: new Scaffold(
       appBar: new AppBar(
        title: new Text("Title"),
        bottom: new TabBar(
         isScrollable: true,
          tabs: List<Widget>.generate(categories.length, (int index){
         print(categories[0]);
         return new Tab(icon: Icon(Icons.directions_car), text: "some random text");

        }),

       ),
      ),

    body: new TabBarView(
       children: List<Widget>.generate(categories.length, (int index){
        print(categories[0]);
        return new Text("again some random text");

       }),
     )
    ))
   );
 }

 

burada önemli nokta tabbarwiew adedi ile tab sekmelerinin adedi aynı olmalıdır. defaulr sıralamaya göre calısır. 

birinci tab tıklandıgında  birinci tabbarwiew görüntülenir.

Müellifi: Hüsrev YILDIZ
Yayın Tarihi : 1.9.2019

Hüsrev YILDIZ