Winform Combobox için temiz bir ip ucu Select ekleme işlemi için

try
      {
        SqlCommand komut = new SqlCommand();
        komut.CommandText = "SELECT * FROM Stok";
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandType = CommandType.Text;

        SqlDataReader dr;
        baglanti.Open();
        dr = komut.ExecuteReader();
        urunCb.Items.Add(new DictionaryEntry("--SEÇİNİZ--", 0));
        while (dr.Read())
        {
          urunCb.Items.Add(new DictionaryEntry(dr["Adi"], dr["Id"]));


        }
        urunCb.DisplayMember = "Key";
        urunCb.ValueMember = "Value";
        urunCb.DataSource = urunCb.Items;
        baglanti.Close();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        baglanti.Close();
        MessageBox.Show("Stok ürün bilgileri çekilemedi. Hata " + ex);
      }

Müellifi: Hüsrev YILDIZ
Yayın Tarihi : 13.6.2020

Hüsrev YILDIZ