Micro C Pic Uygulamaları 3

 

A1 portuna bağlı butona basıldığında B1 portuna bağlı ledi yakıp, B2 portuna bağlı ledi söndüren, 

A2 portuna bağlı butona basıldığında B2 portuna bağlı ledi yakıp, B1 portuna bağlı ledi söndüren, C programı.  

Bu uygulamada led kısmı bir motora yön verme işlemi kontrol eden sistemin kontrol uçları olarak ta düşünülebilir.

 

#define buton1 button (&porta,1,50,1)
#define buton2 button (&porta,2,50,1)

#define led1 portb.f1
#define led2 portb.f2


 void main(){

 TRISA=0b00000110; //
 TRISB=0;
 PORTB=0; 
 PORTA=0;
 while(1){

      if(buton1){
           led1=1;
           led2=0;
           while(buton1);
      }

      if(buton2){
           led1=0;
           led2=1;
           while(buton2);
      }

 }
 }

 

 

Sisteme durdurma ve başlatma programı eklenerek sistem genişletilebilir. 

 

Müellifi: Hüsrev YILDIZ
Yayın Tarihi : 5.1.2023

Hüsrev YILDIZ