MVC Postsharp ReturnValue Üzerine Birtakım Çalışmalar

 

MVC üzerinde postsharp kullanırken jsonresult tipinde standart bir mesaj döndürmek , ayrıca Exceptipn degerlerini yakalayıp, yakalanan hatayıda ajaxresponse seklinde sonuc dondurmek için birkaç satır calısma  :)

using PostSharp.Aspects;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

namespace TmTKingStar.WebUI.Aspects
{
  public class AjaxResult
  {
    public bool Sonuc { get; set; } = true;
    public string Mesaj { get; set; }
    public object Data { set; get; }
  }


  [Serializable]
  public class AspectJsonFormCevap : OnMethodBoundaryAspect
  {
    private Exception _ex;
    private bool _hatafirladiMi = false;
    public override void OnEntry(MethodExecutionArgs args)
    {
      base.OnEntry(args);
    }
    public override void OnExit(MethodExecutionArgs args)
    {
      JsonResult r = new JsonResult();
      if (_hatafirladiMi)
      {
        r.Data = new AjaxResult() { Mesaj = _ex.Message, Sonuc = false };
      }
      else
      {
        r = (JsonResult)args.ReturnValue;
        r.Data = new AjaxResult() { Mesaj = r.Data == null ? "İşlem Başarılı" : r.Data.ToString() };

      }
      r.JsonRequestBehavior = JsonRequestBehavior.AllowGet;
      args.ReturnValue = r;
      base.OnExit(args);
    }

    public override void OnException(MethodExecutionArgs args)
    {
      _hatafirladiMi = true;
      _ex = args.Exception;
      args.FlowBehavior = FlowBehavior.Continue;
      base.OnException(args);
    }

  }}

 

Editlenmiş versiyonu nu da ekleyelim ;)

namespace Deneme.Aspect.PostSharp
{
  [Serializable]
  public class FormCevapJson : OnMethodBoundaryAspect
  {


    

    public override void OnSuccess(MethodExecutionArgs args)
    {
      JsonResult result = new JsonResult();
      result = (JsonResult)args.ReturnValue;
      result.Data = new AjaxSonuc() { mesaj = result.Data == null ? "İşlem Başarılı" : result.Data.ToString() };
      result.JsonRequestBehavior = JsonRequestBehavior.AllowGet;
      args.ReturnValue = result;
    }


    public override void OnException(MethodExecutionArgs args)
    {
      //hataları loglama- mail atma gib işlemler
      if (true)
      {
        EmailSender emailsender = new EmailSender();
        emailsender.Send(args.Exception, "WARNING");
        
      }

      JsonResult result = new JsonResult();
      result.Data = new AjaxSonuc() {sonuc = false, mesaj = args.Exception.Message };
      result.JsonRequestBehavior = JsonRequestBehavior.AllowGet;
      args.FlowBehavior = FlowBehavior.Return;
      args.ReturnValue = result;
      

    }
  }
}

Müellifi: Hüsrev YILDIZ
Yayın Tarihi : 10.11.2018

Hüsrev YILDIZ